PICTURES AND CONCEPTS, NEWS AND REGISTER / IMÁGENES Y CONCEPTOS, ACTUALIDAD Y REGISTRO / IMATGES I CONCEPTES; ACTUALITAT I REGISTRE

santicabezuelo@gmail.com


Dracs, 2016/2018
Dragons,
2016/2018
Dragones, 2016/2018

 

Antiplatònic 2016
Antiplatònic, 2016
Antiplatónico, 2016

 

Drac,2017
Dragon, 2017
Dragón, 2017

Drac, 2017
Dragon, 2017
Dragón, 2017

 

 


Drac, 2018
Dragon, 2018
Dragón, 2018